html5 templates

FUNDACIO GENTIS de Barcelona

Aquestes formacions les ofereix el Servei d'Ocupació de Catalunya a través de la Fundació Gentis, no tenen cap cost per a les persones que es troben en situació d'atur i tots els interessats poden sol·licitar informació a l'Associació de Veïns del Raval.

OFERTA DE CURSOS

1

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS

Prémer aquí per veure més informació.

2

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Prémer aquí per veure més informació.

3

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

Prémer aquí per veure més informació.

Mobirise

COML0309-ORGANITZACIÓ I GESTIO DE MAGATZEMS

o Certificat de professionalitat de nivell 3

o Hores totals: 390 (310 hores de teoria + 80 hores de pràctiques)

o Data d’inici: 03/02/2020

o Horari: 15:00 a 20:00

o Ubicació: C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 BARCELONA

o Competències generals del curs: Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística.

Mobirise

ADGD0308-ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

o Certificat de professionalitat de nivell 2

o Hores totals: 880 (800 hores de teoria + 80 hores de pràctiques)

o Data d’inici: 11/11/2019

o Horari: 09:00 a 14:00

o Ubicació: C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 BARCELONA

o Competències generals del curs: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits en l'organització.

Mobirise

IFCD0110-ORGANITZACIÓ I GESTIO DE MAGATZEMS

o Certificat de professionalitat de nivell 2

o Hores totals: 560 (480 hores de teoria + 80 hores de pràctiques)

o Data d’inici: 18/11/2019

o Horari: 09:00 a 14:00

o Ubicació: C/ Salvador Espriu, 85 Local 2 – 08005 BARCELONA

o Competències generals del curs: Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de "usabilitat" donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

Direcció

C/ Carrer del Lleó, 26
08001 Barcelona

Avís legal

Contacte

Email: info@associaciodeveinsdelraval.es
Tel: 93 441 77 21                     

HORARI

10:00 a 13:30
16:30 a 21:00
De dilluns a divendres